ताप स्टोभ

 • बगैचा तताउनको लागि गोली काठ स्टोभ प्रयोग गरियो

  बगैचा तताउनको लागि गोली काठ स्टोभ प्रयोग गरियो

  - बोक्न सजिलो: केवल 23.5 kg, त्यसैले तपाईं सापेक्षिक सजिलो संग यातायात, स्थिति, र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।

  - व्यापक प्रयोग: सापेक्ष रूपमा कम्प्याक्ट ताकि तपाईलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि क्षेत्रमा भरपर्दो काठ जलाउने ताप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

  - मास हीटिंग: बगैंचामा पूरक तातो थप्नको लागि आदर्श।

  - इन्धनको विविधता: गोली र मूल काठ दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ।

  - तीन दर्शकहरू: यी गिलासहरूबाट जलिरहेको आगोको पूर्ण रूपमा प्रशंसा गर्नुहोस्, तपाईंलाई अद्भुत न्यानो संवेदी आनन्द ल्याउनुहोस्।